Μελέτη Πολυόροφου Υπερπολυτελούς Εμπορικού Κέντρου COSMOS CENTER

Αντικείμενο της μελέτης που εκπόνησε η εταιρεία Τάκης Γαβρίλης και Συνεργάτες είναι η ανέγερση πολυωρόφου κτηρίου με τη λειτουργία του εμπορικού κέντρου, το οποίο χωροθετείται σε οικόπεδο επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της περιοχής Γηροκομείου. Η ανέγερση του έχει σκοπό τον εμπλουτισμό της περιοχής με ένα σύγχρονο κέντρο που να καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της σε οργανωμένους χώρους εμπορικής χρήσης.
Το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει εμπορικούς χώρους που διατάσσονται σε οχτώ στάθμες και πολυώροφο υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων δυναμικότητας 500 θέσεων. Βασικό στοιχείο του συγκροτήματος αποτελεί ο κεντρικός χώρος του οικοπέδου, που διαμορφώνεται σε πλατεία με καθιστικά σε διάφορες στάθμες και έχει προσπέλαση από όλους τους δρόμους που περιβάλλουν το κτήριο. Με στόχο την προσέλκυση των περαστικών, η κεντρική προσπέλαση γίνεται από την Λεωφόρο Κηφισίας.
Παράλληλα επιδιώκεται μια οπτική και αισθητική ενοποίηση των εμπορικών χώρων στις διάφορες στάθμες, μέσω της ύπαρξης μεγάλων ανοιγμάτων στον κεντρικό χώρο. Από το πολυώροφο αίθριο γίνεται η προσπέλαση σε όλα τα καταστήματα, έτσι ώστε να προβάλλονται εξίσου όλοι οι χώροι σε όλες τις στάθμες.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΕΘΝΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 1987
  • Προυπολογισμός: €12.589.756,90
Cosmos Center Cosmos Center Cosmos Center Cosmos Center Cosmos Center Cosmos Center Cosmos Center Cosmos Center Cosmos Center Cosmos Center Cosmos Center Cosmos Center