Μελέτη Σιδηροδρομικών Στάσεων & Κτηρίων Επιβατών, Αποβαθρών & Περιβάλλοντος Χώρου, Σιδηροδρομικών Σταθμών μεταξύ Κορίνθου – Πατρών

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι παρακάτω Στάσεις και Σταθμοί:

Στάσεις: Διμηνιού, Λυκοποριάς, Λυγιάς, Πλατάνου, Διακοπτού, Ελίκης, Ροδοδάφνης, Σελιανίτικων, Καμαρών, Ψαθόπυργου, Αραχωβίτικων, Αγ. Βασιλείου και Ρίου

Σταθμοί: Ακράτας και Αιγίου

Σε όλες τις Στάσεις και του Σταθμούς προβλέπονται οι ακόλουθες κατασκευές:

– Δύο αποβάθρες μήκους 200 – 300 μ. και πλάτους 5 – 6 μ. ανάλογα με την στάση και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εργοδότη. Τμήμα των αποβαθρών καλύπτεται με μεταλλικό στέγαστρο μήκους 50 μ. Ειδικά στον σταθμό του Αιγίου προβλέπονται τρεις αποβάθρες μήκους 300 μ., πλάτους 6,70 μ. και στέγαστρα μήκους περίπου 100 μ.
– Υπόγεια διάβαση, η οποία διέρχεται κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές και συνδέει τις αποβάθρες. Η πρόσβαση των επιβατών στις αποβάθρες γίνεται μέσω κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων.
– Χώροι εξυπηρέτησης επιβατών με εκδοτήρια εισιτηρίων και χώρους υγιεινής κοινού και προσωπικού.
– Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των χώρων της στάσης και για τις ανάγκες των σιδηροδρομικών συστημάτων.

Στην μελέτη συμπεριλαμβάνονται οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου κάθε στάσης με τους προβλεπόμενους χώρους για στάθμευση, με παρτέρια για φύτευση και επιστρώσεις των πεζοδρομίων με την κατάλληλη σήμανση για ΑΜΕΑ.

Ειδικά στην Ακράτα και στο Αίγιο προβλέπονται σιδηροδρομικοί Σταθμοί με ανεξάρτητο κτήριο για την εξυπηρέτηση των επιβατών, που περιλαμβάνει αίθουσα αναμονής, κυλικείο και γραφειακούς χώρους για τον Σταθμάρχη και τους λοιπούς υπαλλήλους.

Ιδιαίτερα στις σιδηροδρομικές Στάσεις του Διακοπτού και του Αγ. Βασιλείου όπου η σιδηροδρομική γραμμή προβλέπεται να υπογειοποιηθεί και να στεγαστεί με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος στο επίπεδο της πόλης, η μελέτη περιλαμβάνει και την διαμόρφωση της πλάκας στέγασης της στάσης σε πλατεία με πλακοστρωμένες επιφάνειες, χώρους πρασίνου και καθιστικά.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Έργα ΟΣΕ Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2006
  • Προυπολογισμός: €6.076.382,72
Στάσεις ΟΣΕ Στάσεις ΟΣΕ Στάσεις ΟΣΕ