Κέντρο Ελέγχου Περιοχής “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”, που χωροθετείται μέσα στα όρια του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης έχει σαν αποστολή την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδας. Η εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανέλαβε τη μελέτη του κτηρίου του Κέντρου που θα στεγάσει τις λειτουργικές ανάγκες του ελέγχου κυκλοφορίας, την ηλεκτρονική υποστήριξη των συστημάτων ελέγχου, τους χώρους διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης και τους χώρους των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.Οι κύριες συνθετικές αρχές είναι η ανάπτυξη του κτιρίου σε τρία επίπεδα για το σαφή διαχωρισμό των λειτουργιών, η χρήση σύγχρονων αρχιτεκτονικών μορφών και υλικών, ώστε να αντανακλούν τη λειτουργία και την προηγμένη τεχνολογία που εντάσσεται στο κτήριο, καθώς και η χρήση υλικών με αντοχή στη συχνή χρήση που να απαιτούν χαμηλή συντήρηση.
Οι λειτουργίες του κτηρίου διατάσσονται σε τρεις διακεκριμένους όγκους ανάλογα με τη χρήση, οι οποίοι συνδέονται μέσω ενός κεντρικού χώρου κυκλοφορίας και ενός ευρύ διαδρόμου. Οι όγκοι και οι όψεις τους χαρακτηρίζονται από καθαρότητα και αυστηρότητα από μορφολογική σκοπιά, ενώ ο λειτουργικός κάνναβος προβάλλεται στις όψεις με σκοτίες. Η χάραξη των ανοιγμάτων χαρακτηρίζεται από ρυθμό και ορθολογισμό στην επιλογή των θέσεων και του μεγέθους τους.
Τέλος, τις λιτές όψεις μορφολογούν και διακοσμούν μεταλλικά πετάσματα με περσίδες και μεταλλικά στέγαστρα, που συνδυάζονται με τις εξωτερικές κλίμακες και τα διαφώτιστα των οροφών.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών/ Υ.Π.Α./ Γενική Δ/νση Αερομεταφορών
  • Έτος Ανάθεσης 2001
  • Προυπολογισμός: €19.803.807,97
Κέντρο Ελέγχου Αεροδρομίου “Μακεδονία”, Θεσσαλονίκη Κέντρο Ελέγχου Αεροδρομίου “Μακεδονία”, Θεσσαλονίκη