Μελέτη-Κατασκευή Νέου Κτηρίου Αεροσταθμού & Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Ζακύνθου “Δ. Σολωμός”

Η ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ συμμετείχε στο διαγωνισμό για το σχεδιασμό του Νέου Κτηρίου Αεροσταθμού του Κρατικού Αερολιμένα Ζακύνθου “Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ” το οποίο χωροθετείται 180μ βόρεια του υφιστάμενου κτηρίου και πρόκειται να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες για την εξυπηρέτηση της κίνησης του επιβατικού κοινού.
Βασικοί παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασμό είναι ο εποχιακός χαρακτήρας του Αεροδρομίου, η ανάγκη σωστής οργάνωσης των εσωτερικών και εξωτερικών κινήσεων των επιβατών, του προσωπικού και των αποσκευών, καθώς και η εξασφάλιση λειτουργικής και αισθητικής ευελιξίας του νέου κτηρίου.
Εξίσου σημαντική θεωρήθηκε η ισορροπία μεταξύ των λειτουργικών περιοχών της πλευράς των αεροσκαφών, της πόλης και όσων προορίζονται για εγκαταστάσεις και χώρους προσωπικού. Η μελέτη επιδιώκει την ασφαλή και επαρκή λειτουργία του αεροσταθμού και παράλληλα προτείνει τον απλό και αποτελεσματικό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων τεχνικής εξυπηρέτησης, ώστε να προκύπτει η μέγιστη δυνατή οικονομία κόστους επένδυσης και λειτουργίας. Οι αποστάσεις βαδίσματος ελαχιστοποιούνται για να έχουν οι επιβάτες μεγαλύτερη άνεση και να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις, ενώ η οπτική συνέχεια των χώρων είναι αδιάσπαστη και οι διαδρομές των επιβατών προφανείς.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γ.Γ.Δ.Ε./ ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος Κ/Ξ: ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ- Ι.Γ. ΚΟΡΟΤΖΗΣ Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 1999 (Συμμετοχή στο Διαγωνισμό)
  • Προυπολογισμός: €27.732.942,03
Νέο Κτήριο Αεροσταθμού Αεροδρομίου “Δ. Σολωμός”, Ζάκυνθος Νέο Κτήριο Αεροσταθμού Αεροδρομίου “Δ. Σολωμός”, Ζάκυνθος