Μελέτη-Κατασκευή & Διαμόρφωση Νέου Κτηρίου Αεροσταθμού στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”

Αντικείμενο της μελέτης που εκπόνησε η εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ στα πλαίσια συμμετοχής σε διαγωνισμό ανάδειξης ανάδοχου κατασκευής, είναι η επέκταση του κτηρίου του Κρατικού Αερολιμένα Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ” με την κατασκευή νέου κτηρίου, που θα καλύπτει τις αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού. Κατά τη μελέτη σχεδιάζεται παράλληλα ο περιβάλλοντας χώρος και προτείνεται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού.
Το νέο κτήριο πρόκειται να εξυπηρετήσει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε χώρο, με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Οι πρωταρχικοί στόχοι του σχεδιασμού είναι η λειτουργική και αισθητική ευελιξία σε μελλοντικές προσθήκες, αναδιαρρυθμίσεις και παρεμβάσεις ανάπτυξης, η επίτευξη υψηλής ποιοτικής κατασκευής, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση του κόστους των αρχικών κατασκευών για την ενδεχόμενη μελλοντική ανάπτυξη και το μειωμένο κόστος συντήρησης. Σημαντική, παράλληλα, θεωρείται η εξασφάλιση αισθητικής ενοποίησης τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του υφιστάμενου και του νέου κτηρίου, καθώς και η προσαρμογή των όψεων του νέου κτηρίου στο περιβάλλον και στο χαρακτήρα του νησιού. Επιπλέον, βελτιώνεται η οργάνωση των κινήσεων – ροών των επιβατών, των αποσκευών και των εργαζομένων στο Αερολιμένα.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γ.Γ.Δ.Ε./ ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος, J&P (ΕΛΛΑΣ) ΑΤΕ
  • Έτος Ανάθεσης 1998 (Συμμετοχή στο Διαγωνισμό)
  • Προυπολογισμός: €43.110.785,03
Νέο Κτήριο Αεροσταθμού, Αεροδρομίου “Διαγόρας” στη Ρόδο