Μελέτη-Κατασκευή-Επέκταση Αεροσταθμού & Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Σάμου

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η επέκταση του υφιστάμενου κτηρίου του Αεροσταθμού Σάμου, που στην παλαιά του έκταση δεν επαρκούσε για την εξυπηρέτηση της ετήσιας κίνησης των επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού.
Το νέο κτήριο συνολικής επιφάνειας 7.154,00μ2 κατασκευάστηκε δυτικά του υφιστάμενου και σε απόσταση 2,50μ. από αυτό, προκειμένου να καλύψει τις πτήσεις εξωτερικού. Αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα και διαρθρώνεται βάσει των παρακάτω λειτουργιών:

– Αναχωρήσεις- Αφίξεις εξωτερικού
– Διοικητικές υπηρεσίες αερολιμένα
– Πύργος Ελέγχου

Πρωταρχικοί στόχοι στον σχεδιασμό του κτηρίου ήταν η λειτουργική ευελιξία και η δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης – επέκτασης του καθώς και η ισορροπία μεταξύ κόστους κατασκευής, λειτουργίας και στάθμης της προσφερόμενης εξυπηρέτησης.
Στην ζώνη πλάτους 5,00μ. που περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη διαμορφώθηκαν πεζοδρόμια, χώροι πρασίνου, ράμπες αποβίβασης – επιβίβασης, κλίμακες και γενικά προσπελάσεις από την πόλη στον αεροσταθμό και από τον αεροσταθμό προς την πίστα.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γ.Γ.Δ.Ε./ ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος , ΖΕΥΣ ΑΤΕ
  • Έτος Ανάθεσης 1998
  • Προυπολογισμός: €14.259.721,20
Επέκταση Αεροσταθμου, Αεροδρομίου Σάμου