Χωροταξική Μελέτη στα Άνω Λιόσια Αττικής

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με αφορμή τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 στα πλαίσια της ανάγκης για λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σπιτιού της Πάλης, που χωροθετείται στο Δήμο Άνω Λιοσίων.
Η ιδιομορφία της περιοχής μελέτης, τόσο από τη στενή οικιστική άποψη, όσο και από την κοινωνική της διάσταση, επιβάλλουν την ανάπτυξη μέτρων για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Κατά συνέπεια βασικοί στόχοι του σχεδιασμού είναι η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, η ανάδειξη δικτύου κοινοχρήστων χώρων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των κατοίκων, η οργάνωση της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων και η δημιουργία προϋποθέσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των κατοίκων για θέματα που αφορούν την εικόνα και τη λειτουργία του αστικού χώρου.
Έτσι, οι παρεμβάσεις εντοπίζονται σε πολεοδομικό επίπεδο, στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο, αλλά και στην προσπάθεια ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας στους μηχανισμούς αστικής διαχείρισης και σχεδιασμού.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Δήμος Άνω Λιοσίων
  • Έτος Ανάθεσης 2003
  • Προυπολογισμός: €-
Χωροταξική Μελέτη στα Άνω Λιόσια Αττικής