Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Χώρων Στάθμευσης & Αναψυχής κατά μήκος Εγνατίας Οδού ΧΣΑ 21 Αμάραντα Κομοτηνή – ΧΣΑ 23 Δωρικό Αλεξανδρούπολης

Πρόκειται για διαμόρφωση χώρων Στάθμευσης και Αναψυχής (ΧΣΑ) κατά μήκος της Εγνατίας Οδού στις θέσεις ΑΜΑΡΑΝΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΔΩΡΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Οι ΧΣΑ έχουν σαν στόχο την ξεκούραση του οδηγού και των επιβατών, παρέχουν βασικές εξυπηρετήσεις (πόσιμο νερό, W.C., τηλέφωνο) και την δυνατότητα παροχής πληροφοριών για την ευρύτερη περιοχή (γεωγραφικές, ιστορικές, τουριστικές). Διαμορφώνεται χώρος στάθμευσης για επιβατικά αλλά και για βαριά οχήματα και μικρά πλατώματα για τους ταξιδιώτες με καθιστικά, κιόσκια και πέργκολες. Η προτεινόμενη φύτευση εναρμονίζεται με την τοπική χλωρίδα.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Εγνατία Οδός Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2002
  • Προυπολογισμός: €3.502.377,00
Εγνατία Οδός Εγνατία Οδός