Αναπλάσεις σε Γειτονιές & σε Οδούς του Λουτρακίου Α)Οδός Καραϊσκάκι, Β)Περιοχή Παναγιάς Γιάτρισσας

Αντικείμενο της μελέτης που εκπόνησε η εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι η ανάπλαση της οδού Καραϊσκάκη και των κοινόχρηστων χώρων στα άκρα της, καθώς και της πλατείας της Εκκλησίας της Παναγιάς Γιάτρισσας στο Λουτράκι. Βασική αρχή του σχεδιασμού είναι η διατήρηση των μετώπων των υπαρχόντων κτηρίων και η αξιοποίηση των πλατωμάτων που προκύπτουν σε περίπτωση που τα κτήρια βρίσκονται εσωτερικά της οικοδομικής γραμμής. Παράλληλα, διατηρείται ενιαίο πλάτος οδοστρώματος 6.00μ ή 7.00μ κατά μήκος της οδού, εξασφαλίζοντας συνεχή πορεία των αυτοκινήτων. Το πλάτος που απομένει μέχρι τα μέτωπα των κτισμάτων διαμορφώνεται κυρίως σε ζώνη κυκλοφορίας πεζών, η οποία κατά διαστήματα πλαισιώνεται από πλατώματα με μικρά καθίσματα και χώρους υψηλού και χαμηλού πρασίνου. Όσον αφορά στην πλατεία της Εκκλησίας, κύριος στόχος είναι η ενοποίηση του περιβόλου της Εκκλησίας με την πλατεία, η οποία λειτουργεί σαν εστία πολιτιστικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία μικρού πλατώματος και κερκίδων. Το σύνολο του ανατολικού τμήματος της πλατείας ευνοεί τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού θεατών, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στον περίβολο της Εκκλησίας. Τέλος, στο βόρειο άκρο της οδού Καραϊσκάκη διαμορφώνεται χώρος καθιστικού με κερκίδες, ενώ στο νότιο άκρο παιδική χαρά.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Ανώνυμη Τουριστική Εταιρεία Καζίνου Λουτρακίου Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2000
  • Προυπολογισμός: €2.157.006,60
Αναπλάσεις σε γειτονιές Λουτρακίου Αναπλάσεις σε γειτονιές Λουτρακίου