Ανάπλαση – Διαμόρφωση Δικτύου Πεζοδρόμων, Κοινόχρηστων & Ελεύθερων Χώρων στην Περιοχή της Ακρόπολης

Η παρέμβαση στην περιοχή της Ακρόπολης στα πλαίσια του έργου για την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας, έχει ως αντικείμενο την ανάκτηση του ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής, την προσφορά ενός αισθητικά και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένου περιβάλλοντος και τη δημιουργία ενός σημαντικού πόλου έλξης για ανάπαυση και αναψυχή.
Η πρόταση της εταιρείας ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ υιοθέτησε ως στρατηγικές της επιλογές την αναζήτηση αναστρέψιμων λύσεων στα αρχιτεκτονικά και υλικά στοιχεία του χώρου, ώστε να μπορούν να μεταβληθούν εφόσον η μελλοντική αρχαιολογική έρευνα το επιβάλλει, την επιδίωξη να δοθεί ένας διακριτός και διαφοροποιημένος χαρακτήρας στα στοιχεία της επέμβασης, ώστε να μη συγχέεται με τα αρχαία μνημεία και τις νεώτερες διαμορφώσεις, καθώς και την ανάδειξη των υπαρχόντων αρχαιολογικών χώρων. Προτείνεται, επίσης, η ανασύσταση των αρχαίων διαδρομών και η δημιουργική ανάπλαση ορισμένων κόμβων τους, ώστε να είναι δυνατή η αναγνωσιμότητα του ιστορικού τοπίου και η αποκατάσταση της ενότητας της αρχαίας τοπογραφίας. Στην ουσία η προτεινόμενη παρέμβαση αποσκοπεί στη διείσδυση της ζωής της σύγχρονης πόλης στον αρχαιολογικό ιστό και την αναβάθμιση της εικόνας του σύγχρονου δομημένου περιβάλλοντος της γύρω περιοχής. Χαρακτηριστική κατά το σχεδιασμό είναι η λιτότητα των επεμβάσεων, η συμβολική δυναμική τους και η χρονολογική αναγνωσιμότητα των ετερογενών στοιχείων.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γενική Δ/νση Προγραμματισμού & Έργων
  • Έτος Ανάθεσης 1996
  • Προυπολογισμός: €9.500.000,00
Ανάπλαση Περιοχής Ακρόπολης Ανάπλαση Περιοχής Ακρόπολης Ανάπλαση Περιοχής Ακρόπολης