Μελέτη – Κατασκευή Πλατειών & Πρασίνου Δήμου Φυλής

Η μελέτη αφορά την διαμόρφωση σε πλατεία των Ο.Τ. 98 και 103 επί της Λεωφόρου Φυλής που είναι ο πρώτος διαμορφωμένος ελεύθερος χώρος μπαίνοντας στην Φυλή, βρίσκεται δε πολύ κοντά στην είσοδο της πόλης που σημαίνεται με Πύλη.
Ο προς διαμόρφωση χώρος έχει επιφάνεια 3.400μ2 και παρουσιάζει δύο ιδιαιτερότητες που προσδιορίζουν εν μέρει τις λειτουργίες που οργανώνονται σε αυτόν. Η πρώτη αφορά το γενικό σχήμα του, που το μήκος των 227,00μ. είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε σχέση με το πλάτος των 15,00μ. και η δεύτερη την απότομη κλίση της τάξης του 25% που παρουσιάζει το έδαφος προς την παράλληλο της Λεωφόρου Φυλής οδό. Η πρόταση για την διαμόρφωση του χώρου αυτού σε πλατεία έχει σκοπό να εξάρει την λειτουργικότητα του χώρου και να επιτύχει το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα και περιλαμβάνει την δημιουργία πλακόστρωτου μονοπατιού κατά μήκος της πλατείας και μέσα στο πράσινο με διέξοδο προς τις δύο λεωφόρους, την διαμόρφωση χώρων στάσης είτε στο εσωτερικό του χώρου είτε σε εσοχές στο περιμετρικό πράσινο, την τοποθέτηση ψηλών στοιχείων που τονίζουν τις εισόδους προς την πλατεία και κυρίως από την Λεωφόρο Φυλής, την διαμόρφωση χώρων πρασίνου με πρανή και αναλημματικούς τοίχους και την δημιουργία δύο ημιυπαίθριων καθιστικών που στεγάζονται με κεραμοσκεπή.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Δήμος Φυλής
  • Έτος Ανάθεσης 1992
  • Προυπολογισμός: €3.166.761,00
Δήμος Φυλής