Παραχώρηση του Δικαιώματος Ανάπτυξης & Μακρόχρονης Χρήσης του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοϊας Αγίου Κοσμά

Αντικείμενο της μελέτης είναι η μετα-ολυμπιακή χρήση του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγ. Κοσμά συνολικής έκτασης 425.000,00 τμ.
Οι χρήσεις που προβλέπονται έχουν σαν κεντρικό άξονα την αναμόρφωση και αναβάθμιση της μαρίνας, έτσι ώστε να αποτελέσει μοναδικό σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα προβλέπονται:
– Εμπορικά καταστήματα και κυρίως καταστήματα που σχετίζονται με τη χρήση της μαρίνας
– Χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων και αναψυχής
– Yacht club όπου θα φιλοξενούνται δραστηριότητες διανυκτέρευσης και εστίασης, επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες, spa-γυμναστήριο και μικρή εμπορική δραστηριότητα
– Χώροι διοίκησης και διαχείρισης της όλης εγκατάστασης και μαρίνας
– Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών, τεχνικής υποστήριξης, Η/Μ και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις
– Υπαίθριες πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, κινητές λυόμενες κατασκευές για την στέγαση εκθέσεων και την εξυπηρέτηση των σκαφών, υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού
– Υπόγειοι και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, συνολικής χωρητικότητας 1149 αυτοκινήτων

Στο σύνολο της η δομημένη επιφάνεια ανέρχεται στα 62.585,00 τ.μ.

Ο περιβάλλων υπαίθριος χώρος της περιοχής της μαρίνας αποτελεί τον πυρήνα της όλης σύνθεσης, συνδέοντας μεταξύ τους τα διάφορα επιμέρους τμήματα και περιλαμβάνει ζώνες πρασίνου, το παράκτιο πάρκο, θεματικά πάρκα, περιοχές περιπάτου κλπ.
Η οργάνωση του στοχεύει:
– Στην ανάδειξη του σε σημείο αναφοράς και πόλο προσέλκυσης επισκεπτών από όλο το λεκανοπέδιο
– Στο να μπορεί το έργο να ανταποκριθεί στις διάφορες χρήσεις που θα φιλοξενηθούν εδώ, δημιουργώντας απεριόριστες δυνατότητες για παιχνίδι, ανάπαυση, περίπατο, εστίαση

  • Φορέας / Ανάδοχος: Αττι-κατ Α.Τ.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2009
  • Προυπολογισμός: €180.000.000,00
Model of Agios Kosmas Marina Model of Agios Kosmas Marina Model of Agios Kosmas Marina Μαρίνα Αγίου Κοσμά Agios Kosmas Marina Agios Kosmas Marina Μαρίνα Αγίου Κοσμά