Ανέγερση Καταστημάτων, Γραφείων & Κατοικιών με Τρία Υπόγεια Γκαράζ στο Μοσχάτο

Το έργο αφορά στην ανέγερση ενός συγκροτήματος γραφείων, καταστημάτων και κατοικιών με τρία υπόγεια στο Ο.Τ. 91 του Δήμου Μοσχάτου.

Το κτήριο υποστηρίζει ένα ποικίλο λειτουργικό διάγραμμα με κατοικία, εμπορικούς χώρους, γραφεία, χώρους συγκέντρωσης κοινού και χώρους στάθμευσης και χωροθετείται σε μια σημαντική θέση σε σχέση με την κεντρική πλατεία του Μοσχάτου. Η πολυπλοκότητα και η αντίφαση των απαιτούμενων χρήσεων, που συγκεντρώνονται ασφυκτικά σε έναν ενιαίο γωνιακό οικοδομικό χώρο, οδήγησε σε μια ογκοπλαστική σύνθεση που οργανώνει αυτόνομους όγκους χρήσεων – άρρηκτα συνδεδεμένους μεταξύ τους – σε ένα αισθητικά αρμονικό σύνολο.

Οι εμπορικοί χώροι οργανώνονται γραμμικά στο ισόγειο, έχουν μεγάλο ύψος και ορίζουν μια διακριτή εμπορική ζώνη άμεσα προσπελάσιμη από την πλατεία. Ο όγκος της κατοικίας αναπτύσσεται καθ’ ύψος σε τέσσερις ορόφους πάνω από το ισόγειο. Στους δύο τελευταίους ορόφους της εκτείνεται πάνω από την εμπορική ζώνη ενώ η εμπλοκή αυτή λειτουργεί ως αλληλοδιείσδυση των δύο όγκων και εξισορροπείται μορφολογικά με την κατάλληλη επεξεργασία εξωστών, προεξοχών και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων της κατοικίας.

Οι γραφειακοί χώροι αναπτύσσονται σε δύο ορόφους πάνω από την εμπορική ζώνη. Ο πρώτος όροφος, που περιλαμβάνει και μια Αίθουσα Αναψυχής, υποχωρεί από το πρώτο επίπεδο των όψεων του κτηρίου δημιουργώντας μια έντονη γωνιακή εσοχή. Αυτή η εσοχή καλύπτει πρωτίστως την ανάγκη για άμεση εκτόνωση της αίθουσας σε έναν ημιυπαίθριο χώρο που βλέπει προς την πλατεία, ενώ μορφολογικά ξεχωρίζει και υπογραμμίζει τον δεύτερο κύριο όροφο γραφείων.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Αντώνης Μιχαλοδημητράκης - Αναστασία Μηχαλοδημητράκη
  • Έτος Ανάθεσης 2006
  • Προυπολογισμός: €7.500.683,60
Ανέγερση Καταστημάτων, Γραφείων & Κατοικιών, Μοσχάτο Αττικής