Μετεγκατάσταση Κρεαταγοράς Θεσσαλονίκης στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης

Το έργο αφορά την κατασκευή συγκροτήματος που θα στεγάσει 24 προς το παρόν καταστήματα χονδρικής πώλησης κρέατος καθώς και τις υποστηρικτικές τους λειτουργίες που είναι:
– Κτηνιατρική Υπηρεσία
– Α΄ Βοήθειες
– Γραφεία Κεντρικής Αγοράς
Το συγκρότημα της Κρεαταγοράς συνολικής επιφάνειας 6.800μ2, αποτελεί έναν επιμήκη κεραμοσκεπή όγκο διαστάσεων 183,50Χ38,60μ. υπερυψωμένο κατά 1,20μ. από τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε το δάπεδο να είναι ισοϋψές με τις καρότσες των φορτηγών ψυγείων.
Η λειτουργική δομή του κτηρίου είναι απλή και χαρακτηρίζεται από κεντρικό διάδρομο κίνησης μεταβλητού αλλά ρυθμικά επαναλαμβανόμενου πλάτους και ύψους, με δύο ζώνες των 12 καταστημάτων εκατέρωθεν του διαδρόμου που με τα ανοίγματα του εξασφαλίζει τον απαιτούμενο φωτισμό και αερισμό ώστε ο χώρος να είναι άνετος και ευχάριστος.
Προβλέπεται ακόμα η κατασκευή εστιατορίου, χώρων υγιεινής, χώρων παραμονής αχθοφόρων, κτηρίων Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και η κατασκευή των διαμορφώσεων στον περιβάλλοντα χώρο που περιλαμβάνουν χώρους κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης / ΔΤΥ Τεχνική Εταιρεία Σερρών ΑΕ
  • Έτος Ανάθεσης 2000
  • Προυπολογισμός: €8.217.169,00
Μετεγκατάσταση Κρεαταγοράς Θεσσαλονίκης Μετεγκατάσταση Κρεαταγοράς Θεσσαλονίκης Μετεγκατάσταση Κρεαταγοράς Θεσσαλονίκης