Μελέτη Συνεργείου AVIONICS (ΤΝΓ – 227Ν) & Μελέτη Περιβάλλοντα Χώρου

Το νέο κτήριο AVIONICS χωροθετείται στην ευρύτερη περιοχή που υπεδείχθη από την Υπηρεσία, στο Αεροδρόμιο της Τανάγρας.
Αποφασιστικό ρόλο για τη χωροθέτηση του κτηρίου έπαιξε η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τον χώρο όπου γίνεται ο έλεγχος λειτουργίας των ραντάρ των αεροσκαφών και η επισκευή τους. Επίσης θα έπρεπε να ικανοποιείται η βέλτιστη εξυπηρέτηση των λειτουργιών του ίδιου του κτηρίου και να προκαλείται η ελάχιστη δυνατή όχληση των γειτονικών εγκαταστάσεων και γενικά του περιβάλλοντος χώρου από τις λειτουργίες αυτές.
Για την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του κτηρίου AVIONICS προτείνονται τρεις εναλλακτικές λύσεις στις οποίες οργανώνονται χώροι στάθμευσης τουλάχιστον 40 θέσεων, περιοχή φορτοεκφόρτωσης στο πίσω μέρος του κτηρίου και καθιστικά και χώροι πρασίνου μπροστά στην αποβάθρα φορτοεκφόρτωσης. Χώρος καθιστικού οργανώνεται και στην απέναντι πλευρά του δρόμου, δίπλα στη δενδροφυτεμένη με κυπαρίσσια περιοχή.
Προβλέπεται δρόμος περιμετρικά του κτηρίου, διατηρώντας το τμήμα της βορειοανατολικής πλευράς του οικοπέδου σε “υπηρεσιακή” χρήση, για περιπτώσεις ανάγκης, έτσι ώστε να μην εμποδίζονται οι εργασίες στο χώρο ελέγχου των ραντάρ.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ)
  • Έτος Ανάθεσης 1998
  • Προυπολογισμός: €2.641.233,00
Avionics