Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 7 Δήμου Ελευσίνας

Η μελέτη αφορά στην Κτηματογράφηση και Πολεοδόμηση της περιοχής του Δήμου Ελευσίνας που συνορεύει με το αεροδρόμιο. (Ενότητα 7). Η περιοχή έχει λίγα εκτός σχεδίου κτίσματα, μερικά είναι κατοικίες σε πολύ μικρά οικόπεδα, και πολλά είναι βιομηχανικά κτήρια, κυρίως γεωργικές αποθήκες. Η περιοχή είναι σήμερα κυρίως αγροτική με μεγάλα αγροτεμάχια και καλλιέργειες και τις εγκαταστάσεις της Ελαιουργικής, οι οποίες μεταφέρονται και ο χώρος τους σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποδίδεται σε χώρο εκπαίδευσης. Η πολεοδόμηση βασίζεται ως προς τις χρήσεις στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.).
Το Α΄ Στάδιο έχει ήδη παραδοθεί και εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και η μελέτη προχωρά στο Στάδιο Κτηματογράφησης. Η συνολική έκταση είναι 946 στρ. και ο μελλοντικός πληθυσμός υπολογίζεται σε 3.500 άτομα. Η χρήση είναι αμιγώς κατοικία, ο Συντελεστής Δόμησης 0.4 και το άρτιο οικοδομήσιμο οικόπεδο 500 τ.μ. με κάλυψη 20%. Μετά την κτηματογράφηση θα ακολουθήσει το στάδιο της μελέτης εφαρμογής με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Δήμος Ελευσίνας
  • Έτος Ανάθεσης 2005
  • Προυπολογισμός: €-
Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση Ελευσίνας