Πολεοδομικός & Οικιστικός Σχεδιασμός Ολυμπιακού Χωριού Αθηνών

Το έργο αφορά τον σχεδιασμό τμήματος της Ζώνης Γενικής Κατοικίας του Ολυμπιακού Χωριού Αθηνών. Το Ολυμπιακό Χωριό Αθηνών αναπτύσσεται σε δύο ζώνες, τη ζώνη Γενικής Κατοικίας και το Πολεοδομικό Κέντρο, σε έκταση 1240 στρεμμάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών και εξυπηρέτησε επί ένα σύντομο χρονικό διάστημα τους αθλητές και τα μέλη των Εθνικών Ολυμπιακών Αθλητικών Αποστολών, κατά την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, ενώ στο άμεσο μέλλον προβλέπεται να στεγάσει δικαιούχους του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
Βασική προϋπόθεση κατά το σχεδιασμό του Ολυμπιακού Χωριού ήταν η εξασφάλιση άρτιας λειτουργικής οργάνωσης κατά την Ολυμπιακή του χρήση, σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση των μελλοντικών κατοίκων του κατά τη μετά – ολυμπιακή του χρήση, και η οργανική του ένταξη στο άμεσο περιβάλλον. Παράλληλη επιδίωξη ήταν να αποτελέσει ο οικισμός μια σύγχρονη πολεοδομική και αρχιτεκτονική πρόταση και ένα πρότυπο οργανωμένης βιοκλιματικής δόμησης.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
  • Έτος Ανάθεσης 2000
  • Προυπολογισμός: €346.374.591,00
Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ολυμπιακό Χωριό 2004