Χωροταξικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων ΣΤΥΑ στο ΤΑΤΟΙ

Η μελέτη που εκπόνησε η ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ αφορά στη χωροταξική οργάνωση των Νέων Εγκαταστάσεων της ΣΤΥΑ στο Τατόϊ, εντός των ορίων του αεροδρομίου Δεκέλειας. Η μελέτη προτείνει τη χωροθέτηση έντεκα νέων κτηρίων και οργανώνει τις κινήσεις των πεζών και των οχημάτων, ενώ παράλληλα σχεδιάζει τους ελεύθερους χώρους και διαμορφώνει ένα πλέγμα δρόμων και πεζοδρομίων που συνδέουν τα κτήρια και τους ελεύθερους χώρους μεταξύ τους.
Ως βασικές αρχές της χωροταξικής οργάνωσης θεωρήθηκαν η ανάγκη ομαδοποίησης των λειτουργιών, η επίτευξη οργανικής συσχέτισης των υπαρχόντων και των νέων κτηρίων μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο δομημένων και μη χώρων, η εξασφάλιση και ιεράρχηση των απαραίτητων ελεύθερων χώρων για την πλαισίωση των κτηρίων και την εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων υπαίθριων δραστηριοτήτων, η ανάγκη διευκόλυνσης των προσβάσεων οχημάτων και πεζών και η ιεράρχηση των κινήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ροή της επικοινωνίας μέσα στο χώρο της Σχολής.
Έτσι, η χωροταξική οργάνωση των κτηριακών όγκων στηρίζεται στην αξιοποίηση αξόνων που ορίζονται από τις θέσεις των υφιστάμενων κτηρίων, που υπαγορεύουν άλλωστε και τη χάραξη των νέων δρόμων που διασχίζουν την περιοχή μελέτης.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Γ.Ε.Α.
  • Έτος Ανάθεσης 2000
  • Προυπολογισμός: €-
Σχεδιασμός Εγκαταστάσων ΣΤΥΑ στο ΤΑΤΟΙ