Ειδική Χωροταξική Μελέτη Κοινότητας Αλμυροπόταμου

Η κοινότητα του Αλμυροπόταμου που βρίσκεται στο βορειότερο άκρο της επαρχίας Καρυστίας της Εύβοιας, αποτελείται από τον οικισμό του Αλμυροπόταμου, χαρακτηρισμένου ως οικισμού 4ου επιπέδου, τον οικισμό της Παναγίας και την νησίδα Καβαλλιανή στην έξοδο του όρμου του Αλμυροπόταμου, οικισμών 5ου επιπέδου, και ανήκει στην οικιστική ενότητα Στύρων.
Βασικούς αναπτυξιακούς στόχους για την κοινότητα και την ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας συνιστούν η συγκράτηση σε πρώτη φάση του πληθυσμού και μελλοντικά η αύξηση του, η επίτευξη υψηλού ποσοστού απασχόλησης και η αύξηση του εισοδήματος των κατοικιών καθώς και η άνοδος του δείκτη κοινωνικής ευημερίας και υποδομής που υπολείπονται κατά πολύ του μέσου δείκτη της χώρας.
Στα πλαίσια της μελέτης για τον χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής που απαιτείται για την δημιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, καθορίζονται τα όρια της Ζ.Ο.Ε. που συμπεριλαμβάνει όλα τα διοικητικά όρια της κοινότητας, χωροθετούνται οι ειδικές λειτουργίες και καθορίζονται οι χρήσεις γης στα όρια της κοινότητας, προτείνεται η οριοθέτηση της γεωργικής γης, της περιοχής των λατομείων και των οικισμών, προτείνεται η προστασία από την ρύπανση του όρμου του Αλμυροπόταμου και η προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή των νέων λατομείων, καθώς και ο χαρακτηρισμός της νήσου Καβαλλιανής ως τουριστικής περιοχής και περιοχής παραθεριστικής κατοικίας, και η επέκταση του σχεδίου πόλης του οικισμού Παναγίας με στόχο την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Νομός Ευοίας
  • Έτος Ανάθεσης 1985
  • Προυπολογισμός: €295.632,00
Ειδική Χωροταξική Μελέτη Κοινότητας Αλμυροπόταμου Ειδική Χωροταξική Μελέτη Κοινότητας Αλμυροπόταμου