Προστατευόμενο Κτήριο Κέντρου Αεροπορικών Επιχειρήσεων (CARS) στη Λάρισα

Ο χώρος στον οποίο κατασκευάσθηκε το έργο βρίσκεται σε απόσταση 3,5 χιλ. από το Κουτσόχερο Νομού Λαρίσης. Η σύνδεση του γηπέδου με το επαρχιακό οδικό δίκτυο επιταγχάνεται με υφιστάμενη παρακαμπτήρια οδό πλάτους περίπου 6 μέτρων. Βασική απαίτηση της μελέτης ήταν η διατήρηση της φυσικής γεωμορφολογίας του χώρου που διαμορφώνεται με λόφους και μικρούς βραχώδεις σχηματισμούς με χαμηλή και αραιή βλάστηση. Προβλέπεται γι’ αυτό πλήρης αποκατάσταση της μορφής του εδάφους σε όσα σημεία δεν υπάρχουν εμφανή επιφανειακά τεχνικά έργα, ενώ στις θέσεις των έργων γίνεται προσπάθεια πλήρους ένταξης τους στο φυσικό περιβάλλον και τον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής. Το σύνολο της μελέτη αφορά τις παρακάτω εργασίες:
– Την κατασκευή του κυρίως πλέγματος των σηράγγων και των κτιριακών εγκαταστάσεων εντός αυτών
– Την κατασκευή σηράγγων πρόσβασης και ειδικών προστατευτικών κατασκευών καθώς και των κατακόρυφων φρεάτων και σηράγγων αερισμού και διαφυγής
– Την κατασκευή διατάξεων προστασίας από ωστικά κύματα, βιομηχανικά αέρια και προστασίας ηλεκτρομαγνητικού παλμού
– Την κατασκευή πλήρους και αυτοδύναμου συστήματος παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ασθενών ρευμάτων, κλιματισμού και αερισμού
– Την κατασκευή εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, περίφραξης, ελικοδρομίου, φυλακίων ελέγχου και των λοιπών εξωτερικών έργων, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού οδικού δικτύου και την σύνδεσης του με το επαρχιακό οδικό δίκτυο.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ)
  • Έτος Ανάθεσης 1999
  • Προυπολογισμός: €55.078.231,00
Προστατευόμενο Κτήριο Κέντρου Αεροπορικών Επιχειρήσεων (CARS)