Χωροταξική & Αρχιτεκτονική Μελέτη του Κοινού Νεκροταφείου του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά & Δυτικής Αττικής

Η μελέτη που ανέλαβε η εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ αφορά στις εργασίες κατασκευής νεκροταφείου σε έκταση 360στρ. του όρους Αιγάλεω, που παραχωρήθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος και πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες οχτώ Δήμων του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής.
Βασική ιδέα, στην οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός, είναι η δημιουργία ενός Νεκροταφείου – Πάρκου με αμφιθεατρική διάταξη, χωρισμένο σε τρεις ενότητες και μια μελλοντική τέταρτη, καθεμιά από τις οποίες εξυπηρετείται από τη δική της εκκλησία, τα μαγαζιά της και τα υπόλοιπα βοηθητικά κτίσματα.
Συνολικά ο σχεδιασμός βασίζεται σε νέες αντιλήψεις με πολύ σύγχρονες μεθόδους τεχνολογίας και έχει ως κύριο μέλημα την προστασία του περιβάλλοντος.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Σύνδεσμος Δήμων Πειραιά & Δυτικής Αττικής
  • Έτος Ανάθεσης 1995
  • Προυπολογισμός: €11.120.597,00
Νεκροταφείο Συνδέσμου Πειραιά Νεκροταφείο Συνδέσμου Πειραιά Νεκροταφείο Συνδέσμου Πειραιά Νεκροταφείο Συνδέσμου Πειραιά